O nama

IZVRŠNI ODBOR :  

               Predsjednik         :       Alen Radonić

                Tajnik                  :       Vinicio Cavenago  

               Članovi                :       Valdis Cukon

                                                     Lucijan Načinović 

                                                     David Diminić

 

NADZORNI ODBOR  :       Danijel Pizentić         

                                                     Igor Paliska

                                                     Lara Cukon

 

LIKVIDATOR              :        Denis Kobaić dipl. pravnik