O nama

IZVRŠNI ODBOR :  

               Predsjednik         :       Alen Radonić

                Tajnik                  :       Vinicio Cavenago  

               Članovi                :       Valdis Cukon

                                                     Saša Miletić

                                                     David Diminić

 

NADZORNI ODBOR  :       Danijel Pizentić         

                                               Lucijan Načinović

                                               Lara Cukon

                                             

 

LIKVIDATOR              :        Denis Kobaić dipl. pravnik